Dongguan Liaobu Juntengda Pneumatic Tools CO.,LTD

ผลิตภัณฑ์


คำสำคัญ :

/ /


  • ฮิต : 2
  • บริษัท : Dongguan Liaobu Juntengda Pneumatic Tools CO.,LTD
  • โทรศัพท์ : +86 13580122317
ติดต่อเรา

รายละเอียดสินค้า

ติดต่อเรา

ห้าข้อดีของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

Dongguan Liaobu Juntengda Pneumatic Tools CO.,LTD

ผู้ติดต่อ: Kira Hu

แผนก: supply department

เสา: Manager

โทรศัพท์: +86 13580122317

โทรศัพท์พื้นฐาน: 0769-83039058

ที่อยู่ บริษัท: 119 Luxi Road, Xixi, Liaobu Town, Dongguan City,Guangdong Province,China

เว็บไซต์: juntengda.daiinfo.com

ก่อน:

ต่อไป:

การสอบสวน :

การสอบสวน